Kleijngeld: Geen plofkip meer

De huidige woningmarkt vraagt om een cultuuromslag. Duurzaamheid in de breedste zin. ‘Met daarbij leefbaarheid als doel en energie als middel’, vertelt Edwin Brouwer, BREEAM expert (duurzaamheidscertificering) en verantwoordelijke voor met name duurzaamheidsprojecten bij Kleijngeld in Waalwijk. ‘Duurzaam bouwen met een levensloopbestendig karakter.’


Uitgave: Nov-Dec 2015
Thema’s: Duurzaamheid Duurzaam ondernemen Bouw Innovatie

Kleijngelds visie is verder kijken dan morgen. ‘De consument vindt duurzaamheid steeds belangrijker, ze willen geen plofkip meer. Daarnaast zien we een samenleving die vergrijst en vraagt om andere waarden en normen, maar ook processen. Als bouwer ontkom je er niet aan om hierin mee te gaan. Duurzaam denken is ook met prefab elementen een woning neerzetten in tien dagen. Dit levert een forse kostenbesparing en een snellere bouwtijd op. Zorgen dat de faalkosten tot een minimum beperkt blijven.’ 

Sociale duurzaamheid 
Een voorbeeld van sociale duurzaamheid zien we terug in het onlangs opgeleverde levensloopbestendig gebouwde zorgcomplex in Waalwijk, het Futurahuis. Een kleinschalige woonvoorziening waarin alleenstaande senioren met 24-uurs zorg zo lang
mogelijk kunnen blijven wonen. ‘Gebouwd met houtskeletbouw en voorzien van alle elementen van duurzaam bouwen. Door de procesbeheersing is deze woning binnen
een half jaar opgeleverd.’ 

Nul-op-de-Meter woningen
Onlangs tekende Kleijngeld samen met andere partijen voor het project Brabantse Stroomversnelling. Een samenwerking van een vijftal grote gemeentes, bouwers, opdrachtgevers en de provincie. Hans Kleijngeld vult aan: ‘De ambitie is om binnen twee jaar duizend Nul-op-de-Meter woningen te realiseren. Het doel is om toe
te werken naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050.’ Dat juist Kleijngeld als
middelgrote speler een van de deelnemende partijen wordt mag opmerkelijk genoemd worden. Edwin: ‘Voor ons een logische stap omdat we hiervoor de capaciteit in huis  hebben. Daarnaast leent de expertise van onze groot onderhoud- en renovatietak er
zich uitstekend voor.’ 

Bouwmethodiek
Hans besluit: ‘Niet alleen de markt is veranderd. Ook de bouwmethodiek is anders. We kunnen niet anders dan als bouwonderneming daar het proces op inrichten, hierin meegaan en conceptueel denken. Een bestaande woning kan vandaag de dag binnen een week worden aangepast naar een Nul-op-de-Meter woning. Dat was vroeger wel anders. Dus blijven we met de stroom mee gaan. Stilstand is achteruitgang.’

Tekst: Mireille Kleijngeld
Fotografie: Raldo Neven

< Alle thema's