Van Boekel accountants en adviseurs: Actie ondernemen in dynamische markt

Belastingadvies blijft een boeiende tak van sport. Ook dit najaar weer. Althans, zo beweert Joris Verhoof, Belastingadviseur en partner bij Van Boekel Accountants en adviseurs. ‘Traditioneel gezien worden er rondom Prinsjesdag veel proefballonnetjes opgelaten. Ook dit jaar weer. Daar kun en moet je als adviseur actie op ondernemen’.


Uitgave: Sept-Okt 2014
Thema’s: Belastingadvies Accountancy

Juist die wispelturigheid zorgt ervoor dat fiscaliteit blijft boeien. ‘Verandering van spijs doet eten, alhoewel ik me goed realiseer dat de gemiddelde ondernemer zo nu en dan zijn buik meer dan vol heeft van wéér een wijziging in de fiscale regelgeving.’  Het team van belastingadviseurs van Van Boekel accountants en belastingadviseurs is voortdurend bezig om de actualiteit in de gaten te houden en daar waar mogelijk voor te sorteren.

Onzekerheid is funest
‘Rode draad van de laatste jaren is dat fiscale maatregelen helaas steeds vaker worden ingezet als beleidsinstrument. Samen met ons poldermodel waarbij iedere belanghebbende zijn of haar zegje kan doen, is dat een dodelijke en ongewenste combinatie. Het nadeel van dergelijk wisselend en onduidelijk beleid is dat je als belastingplichtige niet goed meer weet waar je aan toe bent. En dat onzekerheid funest is voor het vertrouwen in de economie is de laatste jaren wel bewezen’, vertelt Joris. Als voorbeeld van een ingrijpende wijziging die zich in de dagelijkse praktijk nadrukkelijk zal laten voelen noemt Joris de definitieve introductie - per 1 januari 2015 - van de werkkostenregeling. Deze regeling omvat een volledig nieuw fiscaal stelsel rondom het doen van vergoedingen en verstrekking aan medewerkers en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om aan medewerkers een onbelaste bonus in geld te geven of een iPad. Joris vertelt: ‘De werkkostenregeling is een typische vrucht van ons poldermodel: in essentie administratief eenvoudig, maar uiteindelijk verworden tot een complexe regeling met uitzondering op uitzondering. Echt iedereen heeft zich ermee bemoeid. Ik kan me herinneren dat ik reeds in het najaar van 2010 ben begonnen met de eerste lezingen over dit onderwerp. Moet je je voorstellen: het heeft er zelfs nog lang naar uitgezien dat de regeling zou worden afgeschaft, maar nu gaan we dus wederom een aantal informatiebijeenkomsten organiseren voor cliënten en relaties waarin we de regeling nader zullen toelichten. Bijzonder en leuk tegelijk!’

Mensenwerk
Het is juist die dynamiek die het vak zo mooi maakt. Dat én de factor mens. Bij Van Boekel accountants en adviseurs draait alles om mensen. Joris: ’De basis van onze dienstverlening mag dan voortkomen uit cijfers, het is uiteindelijk de persoon achter de onderneming die de onderneming maakt. En zo moet je die cijfers ook benaderen. Niet kil en afstandelijk, maar betrokken en persoonlijk. Daar schuilt de kracht van ons kantoor en daar zijn we trots op!’

< Alle thema's