Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen

De namen Witlox Van den Boomen en VDB advocaten notarissen staan voor twee organisaties die een strategische alliantie onderhouden. Onder één dak brengen zij een totaalpakket aan dienstverlening en advisering op financieel, fiscaal, juridisch en HR-gebied.


Uitgave: Mrt-April 2011
Thema’s: Financieel advies Juridisch advies Belastingadvies Advocatuur Notarissen

Ramon Pelders, accountant en vennoot bij Witlox Van den Boomen, en Marco Goyaerts, advocaat en partner bij VDB Advocaten Notarissen, vertellen over de voordelen van deze multidisciplinaire dienstverlening en de kansen die dit biedt voor het MKB. 'Volgens mij heeft de traditionele advocatuur zijn langste tijd gehad', zegt Goyaerts. 'Ik heb mij per 1 juli 2010 met een aantal collega’s bij VDB Advocaten Notarissen aangesloten en dat is een heel bewuste keuze geweest. In deze omgeving zag ik de mogelijkheid om de rol van advocatuur meer inhoud te geven. We hebben de slag gemaakt van een traditionele manier van werken naar een moderne bedrijfsgerichte aanpak. Hierbij is de onderlinge bereikbaarheid van de adviseurs van Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen een pré. Een accountant of belastingadviseur adviseert bedrijfsmatig, dit vullen wij op onze beurt, indien gewenst, aan op het juridische vlak. Hiermee hebben wij een enorme voorsprong geboekt naar onze klanten.'

Invalshoek
'Dit houdt in dat we voor de klant vanuit verschillende invalshoeken zijn vraagstukken kunnen bekijken en benaderen', voegt Ramon Pelders hieraan toe. 'Dit doen we omdat klanten die met een fiscaal of financieel vraagstuk komen vaak ook een juridische paragraaf hebben in de breedste zin van het woord. Wij willen onze dienstverlening graag zo breed mogelijk aanbieden. De wet- en regelgeving bepaalt echter dat wij onze bedrijfsvoeringen strikt gescheiden houden, maar we willen wel elkaars expertise kunnen benutten. Door de alliantie van de twee bedrijven kunnen we een unieke meerwaarde bieden aan onze klanten. De lijnen zijn kort en we kunnen problemen direct oplossen. Dit is niet alleen handig maar ook uitermate efficiënt.'

Aangepast uurtarief
De hedendaagse visie op adviseren stopt niet bij een multidisciplinair aanbod. Ook over facturering hebben deze financieel en juridische experts een duidelijke mening. Goyaerts licht dit toe. 'In toenemende mate wordt het belangrijk de klant vooraf een zo goed mogelijk beeld te geven over wat de advisering inhoudt en wat de te verwachten kosten zijn. De klant is mondiger geworden en beschikt zelf over de nodige kennis. Informatie die makkelijk te verkrijgen is moet je niet tegen een normaal uurtarief doorberekenen aan je klanten. Modern adviseren brengt met zich mee dat er ook nagedacht moet gaan worden over de facturering. Sommige modellen of aktes kunnen tegen een lager tarief worden aangeboden. De klant kan zelf gegevens aanvullen en vervolgens bepalen om dit door ons te laten controleren. In tegenstelling tot het verleden wordt de dienstverlening nu afgerekend op de toegevoegde waarde die we leveren.'

Advies aan de voorkant
Alle twee zien ze een verandering in de manier van werken. 'In ons vakgebied is de afgelopen tien jaar meer gebeurd dan in de honderd jaar daarvoor', vertelt Goyaerts. 'Je ziet een verschuiving van advies naar de voorkant. Dit wil zeggen dat waar vroeger een advocaat werd ingeschakeld als er zich een probleem had voorgedaan, wij nu eerder aan tafel zitten om te proberen problemen te voorkomen. Dit scheelt in kosten en in kopzorgen.' Pelders sluit zich hier direct bij aan en vertelt over zijn visie op advisering. 'De klant mag van ons een pro-actieve houding verwachten. Dit betekent dat we klanten adviseren met vraagstukken die zij bij ons leggen. De klant heeft een probleem, hij belt en wij reageren. Maar wij zijn de klant ook graag voor en anticiperen op kansen en bedreigingen bij de klant. Wij waarschuwen voor risico’s of wijzen op mogelijkheden. Met de steeds veranderende regelgeving kan dit ontzettend belangrijk zijn. De extra service die je met een pro-actieve grondhouding kunt leveren vinden wij van groot belang.'

Relatie met de ondernemer
Inmiddels is VDB Advocaten Notarissen uitgegroeid tot een belangrijke speler in
de regio. 'In 2006 zijn we gestart met één advocaat in onze vestiging in Rosmalen, dat zijn er inmiddels vijftien.' Het werkgebied bestaat uit de driehoek ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. In alle drie de regio’s hebben Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen kantoren staan (Rosmalen, Tilburg en Waalre) maar ook in België heeft Witlox Van den Boomen vestigingen in Hasselt, Herentals en Genk onder de naam Van Havermaet Groenweghe. Ongeacht de groei blijft een intensieve en betrouwbare relatie met de klant voor deze twee adviseurs van onmisbaar belang. 'Daarom werken wij met klantcoördinatoren', zegt Marco Goyaerts. 'Iemand die de thema’s bij een klant kan benoemen, die tegen een klant kan zeggen: we moeten het eens hebben over je bedrijfs-opvolging. Dit is een vaste contactpersoon, vaak een accountant omdat die meestal een brede visie op het bedrijf heeft. Ook een notaris, advocaat of belastingadviseur kan deze rol van vertrouwenspersoon vervullen. Iemand die inhoudelijk inzicht in een bedrijf heeft en tevens een hechte relatie heeft met de ondernemer. Die relatie bouw je op door veel contact, de juiste vragen te stellen en er altijd te zijn als de klant je nodig heeft.'

< Alle thema's