Trust Alliance: Vennootschap in vertrouwde handen

Vanuit zijn werkplek bij het stadion van FC Den Bosch zette Jaap Klink in 2004 voor zijn toenmalige Britse werkgever Dawnay, Day een intern trustkantoor op. Inmiddels is Trust Alliance in het centrum van ’s-Hertogenbosch gevestigd en telt de organisatie twaalf medewerkers. Komende jaren moeten daar in ieder geval nog vestigingen in Luxemburg, Duitsland en Zwitserland bijkomen. Het kantoor richt zich op het beheer van vennootschappen en heeft vooralsnog veel ervaring met het administreren en besturen van vennootschappen die direct of indirect investeren in onroerend goed. Met de komst van de ervaren registeraccountant Jan Jaap Kuiper in 2010 wil Trust Alliance zich ook meer op andere branches en type klanten gaan richten. Voor insiders bekend, maar velen zijn niet vertrouwd met de dienstverlening van trustkantoren. Tijd voor verandering.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Financieel management Risicomanagement

Niet alleen in Amsterdam maar ook vanuit de hoofdstad van Noord-Brabant wordt het professionele beheer van vennootschappen uitgevoerd. Met een grote mate van internationale gerichtheid maar ook met regionale uitstraling en in samenwerking met accountants, fi scalisten en juristen. In het statige pand aan de Peperstraat in ’s-Hertogenbosch, waar Trust Alliance sinds november 2009 is gevestigd, vallen de foto’s aan de muren op die het Bossche verleden met de huidige tijd verbinden. Directeur-eigenaar Jaap Klink is trots op de stad. Reden om zich met zijn middelgrote organisatie juist daar te profileren waar het gros van de ruim 150 Nederlandse trustkantoren zich in de Randstad bevindt. De veelal internationale klanten maken op stand kennis met de plek waar zich de werkzaamheden rondom de vestiging van hun vennootschappen afspelen. Trust Alliance houdt het kantoor in ’s-Hertogenbosch voor Nederlandse vennootschappen. Klink: 'Feitelijk neemt het trustkantoor de bedrijfsvoering over. De reden waarom er in Nederland veel trustkantoren zijn, vloeit voort uit de belastingvoordelen wanneer je bijvoorbeeld vanuit Engeland vastgoed aankoopt in Duitsland. Fiscaal gezien is het dan veel interessanter om dit via een Nederlandse, Luxemburgse of zelfs Duitse vennootschap te regelen. Het gunstige belastingklimaat in ons land trekt de buitenlandse investeerders aan.'

Dienstverlening
De dienstverlening van Trust Alliance kent vijf deelgebieden. Domicilie betreft het
vestigen van een vennootschap in ’s-Hertogenbosch. Onder Company Secretarial vallen alle diensten die ervoor zorgen dat de vennootschappen zich aan de lokale weten regelgeving houden door deugdelijke dossiervorming en het tijdig goedkeuren en deponeren van jaarrekeningen en aangiftes. Via de sectie Management levert Trust Alliance de bestuurder die de vennootschap vertegenwoordigt en alle transacties van de vennootschap beoordeelt. De activiteit Account Management vormt de schakel tussen de klant, het kantoor, de bestuurder en alle adviseurs die bij de vennootschap betrokken zijn. Tot Accounting behoren financieel administratieve werkzaamheden van het boeken van een factuur tot het doen van een betaling, het opstellen van een jaarrekening, periodieke rapportages en het verzorgen van aangiftes.

Toezicht
Sinds september 2010 is Jan Jaap Kuiper mede-eigenaar en -directeur van Trust
Alliance. Met zijn achtergrond als registeraccount en werkervaring bij Ernst & Young,
een van de ‘Big Four’, brengt Kuiper kennis in de organisatie die deuren opent. 'Wij voeren de administraties over alle vennootschappen die wij in beheer hebben. Een van de regels waaraan wij ons als trustkantoor moeten houden, is dat wij  exact dienen te weten wie onze klanten zijn en wat de herkomst van hun vermogen is. Daarom staan wij ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank waarbij in 2004 de Wtt (Wet toezicht trustkantoren) van start is gegaan.' De Wtt waakt ervoor dat er geen misbruik van truststructuren wordt gemaakt. Op ICT gebied loopt Trust Alliance met een aantal zaken op de concurrentie vooruit zoals met het programma World Check. Een database waarin zich gegevens van mensen met een verhoogd risicoprofiel bevinden. Klink: 'Wekelijks screenen wij onze klantdatabase om te controleren of onze relaties op bepaalde lijsten staan. Door de verregaande automatisering van bijvoorbeeld procedures en rapportages is de organisatie uiterst efficiënt ingericht zodat de kosten voor de klant worden gereduceerd.'

Differentiatie
Kuiper: 'Als bestuurder ben je betrokken bij de volledige besluitvorming in de vennootschap ten aanzien van transacties zoals aankoop, verkoop, verhuur, herontwikkeling  en het aangaan van leningen. Vanuit onze vastgoedachtergrond zijn we op dat terrein sterk vertegenwoordigd en bieden wij een grote toegevoegde waarde. Mede dankzij mijn brede ervaring als accountant van energiebedrijven, het bank- en verzekeringswezen, de bouw, automotive en ICT willen wij ons in de toekomst meer gaan richten op verdere branche- en klantdifferentiatie. Denk daarbij aan structuren met het oog op import en export maar ook holding- en financieringsmaatschappijen.' Klink: 'Voor ons zijn accountants, fiscalisten, advocaten, fondsbeheerders en andere adviseurs daarom interessante gesprekspartners. Zij adviseren immers veelal onze eindklanten. Wij willen aangeven dat wij ook met hen graag regionale samenwerking zoeken.'

< Alle thema's