Talentencampus Oss: Samenwerken, samen sterker!

In de Talentencampus Oss werken gemeente, scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, bedrijven en sportinstellingen op innovatieve wijze samen. Samen zorgen zij voor goed opgeleide en gemotiveerde werknemers door kennisontwikkeling en talentontplooiing bij zowel jong als oud te stimuleren. ‘Vanuit een bruisende campusomgeving wordt gebouwd aan een gezonde toekomst voor bedrijf én de werknemer van morgen’, aldus directeur Richard van Ommen.


Uitgave: Jan-Feb 2016
Thema’s: Samenwerking Onderwijs Ondernemen Overheid Economie

De Talentencampus is een landingsplaats - letterlijk en figuurlijk - voor onderwijs en
bedrijfsleven, kennisontwikkeling en innovatie, die aansluit op de vragen en behoeften
van leerlingen, studenten en het bedrijfsleven in een zich sterk economisch ontwikkelende
regio. Naast onderwijs, Het Hooghuis en ROC de Leijgraaf, wordt er ook ruimte
geboden op de Talentencampus aan diverse bedrijven. Richard vertelt: ‘Zo start er bijvoorbeeld de vakopleiding Installatietechniek, die in nauwe samenwerking tussen
het ROC en het lokale bedrijfsleven is ontwikkeld. Deze krachtenbundeling levert een
state-of-the-art opleiding op die jongeren schoolt voor de toekomst mét baangarantie.’

Nieuwe aanwas

Volgens de directeur snijdt het mes aan twee kanten. ‘Het Osse bedrijfsleven is gebaat
bij een nieuwe aanwas van goed opgeleid personeel. Door hun rol te pakken dragen
ze bij aan een opleiding die beter aansluit bij de praktijk. Zo kunnen niet alleen vacatures
beter worden opgevuld, maar brengen stagiaires en nieuwe medewerkers ook nieuwe
inzichten die bedrijven kunnen helpen bij innovaties.’ De rol van de projectorganisatie
van de Talentencampus is dat zij verbindingen legt en nieuwe initiatieven ontplooit in de samenwerking met de drie O’s van onderwijs, overheid en ondernemers. ‘Dit is niet alleen essentieel om economische veranderingen op te vangen, maar ook om in te spelen op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.’

Motor

De gemeente Oss ziet in haar ondernemers de motor voor de lokale economie. ‘De
huidige coalitie is ambitieus. Zij wil talenten ontplooien én voor de regio behouden.
Ieder speelt hierin zijn rol, maar gezamenlijk bereiken we meer. Samen komen we
tot echte vernieuwing en dat leidt tot succes.’ Succesvol zijn lukt volgens Richard alleen in
een uitdagende en inspirerende omgeving, waar ook ruimte is voor samenwerking.
‘Gelukkig staat Oss hier open voor. Met de Talentencampus zal de onderlinge samenwerking nog hechter en sterker worden, en daar zijn we met recht trots op’, aldus Richard.

BOB Borrel
Donderdag 28 januari vindt de BOB Borrel plaats op de Talentencampus. Richard kijkt
daar naar uit: ‘Samen met onze partners Sport Expertise Centrum, Vergeer Train2
Coach, Talentplaza en Fitnezzplaza verwelkomen we graag de leden van Regio
Business. Met de Talentencampus willen we iedereen laten zien wat er mogelijk is
in Oss en de regio.’

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's