Avans Hogeschool: We willen álles

Met Learning Communities introduceert Avans Hogeschool een nieuw concept voor samenwerking met het bedrijfsleven. Studenten, docenten en bedrijven vormen samen een lerende en onderzoekende entiteit. En gaan aan de slag met thema’s uit het expertisegebied.


Uitgave: Juli-Aug 2017
Thema’s: Autobedrijf Onderwijs Opleidingen Opleiding en coaching

‘We denken dat we iets sterks in handen hebben’, zegt Ger van Cleef, ontwikkelaar en begeleidend docent Learning Communities. ‘Want met dit concept worden studenten in de eindfase van hun studie beter voorbereid op hun afstuderen. Ze leggen zelf contact met opdrachtgevers. Leren nadenken over de eigenlijke vraag. Bepalen samen hoe ze een project gaan aanpakken. Ervaren het belang van kennis delen. Ontwikkelen hun eigen netwerk. En leren verschillende ballen tegelijk in de lucht houden. Net zoals dat in de praktijk het geval is.’

Expertise
‘Afgelopen januari introduceerde Avans Hogeschool als een van de eerste Nederlandse hogescholen het concept ‘Learning Communities’. De 75 derdejaarsstudenten van de opleiding commerciële economie werden onderverdeeld in vijf Learning Communities. Elke community bestrijkt een kern-expertisegebied van het curriculum: sales, management & organisatie, marketing, marktonderzoek en marketingcommunicatie. Binnen elke Learning Community nemen twee studenten de managementrol voor hun rekening. Zij bewaken het goede verloop van het project. Letten erop dat afspraken worden nagekomen, informatie wordt uitgewisseld en kennis wordt gedeeld. Indien nodig voeren ze corrigerende gesprekken met medestudenten of leggen ze spelregels op.’

Dynamiek en interactie
‘Binnen een Learning Community hebben we drie lijnen uitgezet’, gaat Ger verder. ‘Een eerste lijn omvat het onderzoek naar de ontwikkeling van het expertisegebied. Daarnaast is er de werkplaats waar continu opdrachten voor bedrijven worden uitgevoerd. Je kunt het vergelijken met een advies of consultantsbureau waar allerlei projecten worden neergelegd. Studenten kunnen zelf aangeven welk project hun voorkeur heeft en met wie ze het liefst samenwerken. Een derde aandachtspunt is community building. Daarbij gaat het vooral om het leren samenwerken. De kracht van Learning Communities zit in de dynamiek, interactie en betrokkenheid tussen studenten, docenten en de praktijk.’

Buiten de boot
‘Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven zijn geen afgebakende terreinen’, stelt docent en primair aanspreekpunt Mickel Dielissen. ‘Daarom streeft Avans Hogeschool ook voortdurend naar samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Het houdt in dat we geregeld gastsprekers uitnodigen of vragen uit het bedrijfsleven omzetten naar een casus voor een afstudeerproject. Maar met afstudeerprojecten alleen kun je niet alle bedrijfsvragen coveren. Opdrachten die minder groot zijn of minder tijd vergen, vielen tot nu toe buiten de boot. En dat is jammer. Want er zijn zoveel leuke en nuttige projecten die zowel voor studenten als bedrijven van toegevoegde waarde kunnen zijn. Met het werkplaatsconcept hebben we de mogelijkheid om ook kleinere projecten aan te pakken. Want we willen álles. We willen juist die diversiteit aan commerciële projecten en op alle niveaus samenwerken.’

Loketbediende
‘De behoefte aan een loketfunctie bestond al langer. Met iemand die snel en efficiënt de vragen uit het bedrijfsleven bij de juiste persoon neerlegt. De introductie van Learning Communities verhoogde de urgentie om die functie vorm te geven. Dus fungeer ik voortaan als primair aanspreekpunt. Als de link tussen Avans Hogeschool en het bedrijfsleven, zeg maar. Ik noem mezelf wel eens gekscherend de senior loketbediende,’ lacht Mickel.

Autoboutique
Een mooi voorbeeld van een werkplaatsproject is het marktonderzoek in opdracht van De Dames van Hurkmans. Geïnspireerd door een vrouwengarage in Parijs, openden Janita en Mariëlle Hurkmans in mei 2016 de eerste full service ‘autoboutique’. Een autogarage gericht op vrouwen. ‘Een van onze studenten deed een afstudeerproject voor De Dames van Hurkmans’, vertelt Ger. ‘Een mooi onderzoek dat veel punten raakte. Maar naar mijn mening konden bepaalde punten nog uitgediept worden.’ Dat vonden ook de dames Hurkmans. Dus kwam er een vervolgproject’. ‘Twee (uiteraard vrouwelijke) studenten onderzoeken hoe de buyer en user journey van onze doelgroep is’, aldus Mariëlle Hurkmans. ‘Een doelgroep die is onderverdeeld in een drietal subgroepen. Binnen twee weken presenteren ze het resultaat van hun onderzoek. Ik ben echt benieuwd naar de uitkomsten.’

Andere beleving
En Mariëlle ziet nog meer mogelijke onderzoeksprojecten. ‘Vrouwen beleven de autobranche totaal anders dan mannen. Ze kopen auto’s anders dan mannen. Letten op andere zaken. Hechten ook meer belang aan het emotionele aspect. Als een vrouw een nieuwe auto aanschaft, lijkt er altijd sprake te zijn van een vorm van afscheid nemen. Als een onderzoek dit bevestigt, kunnen we onze dienstverlening daarop afstemmen. Zodat we voortdurend innoveren en zorgen dat klanten bij ons altijd aan het juiste adres zijn.’ 

Optimale benadering
Ook voor Interpolis lopen er werkplaatsprojecten. ‘Een aantal studenten doet onderzoek naar wat jongeren drijft bij het afsluiten van een verzekering. Een ander groepje buigt zich over de impact van zelfrijdende auto’s op verzekeraars. Verder hebben we ook een mooi project lopen voor een middelgroot Rotterdams advocatenkantoor. Het kantoor wil zijn strategie omgooien en voortaan focussen op vijf topsegmenten binnen de Nederlandse overheid. Segmenten die ook in de Rotterdamse haven vertegenwoordigd zijn. Binnen de Learning Community management & organisatie onderzoeken onze studenten wat de optimale benadering is van deze doelgroepen. Kortom, met Learning Communities kunnen we écht elke vraag aan’, besluit Mickel enthousiast.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's