Vrouw in business: Andriette Dobbelsteen

Universiteiten besteden te weinig aandacht aan de kansen en uitdagingen van het MKB, vindt Andriette Dobbelsteen, directeur-eigenaar DRT Gietvloeren. Als het aan haar ligt, komt er bovendien weer meer waardering voor het ambacht.


Uitgave: Nov-Dec 2012
Thema’s: Vrouw in Business Bouw

Een dag nadat kranten meldden dat opvolging in familiebedrijven problematisch wordt, praten we met Andriette Dobbelsteen. Samen met haar broer nam zij wél het ouderlijk bedrijf over. 

Van grote speler naar MKB
'Het was altijd al de bedoeling dat mijn broer in het familiebedrijf zou stappen, maar ikzelf had niet de ambitie hem daarin te volgen', vertelt Andriette. 'Ik heb in Maastricht internationale bedrijfskunde gestudeerd, ben na mijn afstuderen bij DSM begonnen en wilde vanuit daar doorgroeien naar het buitenland. Ik wilde naar Londen voor een job in supply chain management. Het toeval wilde echter dat mijn vader net een nieuwe handelsagentuur was aangegaan. Hij zocht iemand om dat product in Nederland te promoten en dus… De overstap van een multinational naar het MKB was voor mij een echte eyeopener. Ineens werd ik geconfronteerd met het ondernemerschap en alle bijbehorende verantwoordelijkheden. Het is een wereld van verschil of je binnen een vooraf vastgesteld budget kunt werken of dat je ervoor moet zorgen dat alle salarissen elke maand weer betaald zijn.'

Generalist en detaillist
Andriette groeide steeds meer in het bedrijf en een aantal jaar geleden besloot zij het samen met haar broer van haar ouders over te nemen. 'Ik heb veel respect voor de wijze waarop mijn ouders dit bedrijf vanuit het niets tot stand hebben  gebracht. Mijn vader zag potentie in een product en vanuit dat product bouwde hij het bedrijf op. Als tweede generatie konden wij verder ontwikkelen vanuit een stevige basis. Waar mijn vader eerder gericht was op het vakinhoudelijke zijn wij, denk ik, meer gefocust op de organisatorische en strategische ontwikkeling van het bedrijf. Mijn broer en ik vullen elkaar daarbij perfect aan. Hij is een techneut met oog voor detail, ikzelf ben meer een generalist. Als Technisch Directeur houdt hij zich bezig met de industriële commerciële tak van het bedrijf en de ontwikkeling en samenstelling van onze producten. Als Algemeen Directeur sta ik in voor de designmarkt in Nederland, onze Belgische vestiging en de financiën, naast algemene zaken als marketing, personeelszaken en juridische afwikkelingen. Deze combinatie werkt perfect.'

Mannenbastion
'Het is een feit dat wij met ons product in een mannenwereld (de bouw) zitten. Het gebeurt inderdaad weleens dat ik me als vrouwelijke directeur moet bewijzen, of beter gezegd, moet aantonen dat ik weet waarover ik praat. Aan de andere kant word je als vrouw minder snel gezien als een bedreiging. Bij mannen onderling zie je toch vaak haantjesgedrag. Vaak vinden ze het dus juist leuk als ze met een vrouw te maken hebben. Sinds mijn komst heb ik overigens voor de nodige vervrouwelijking in ons bedrijf gezorgd. Wij vrouwen zijn inmiddels al met z’n zevenen. Die mix van mannen en vrouwen heeft toch wel een andere sfeer in het bedrijf gebracht. Er is meer evenwicht gekomen. De vrouwelijke inbreng brengt enerzijds meer interactie en gevoel in het bedrijf. Anderzijds wordt het haantjesgedrag genivelleerd en de communicatie verloopt meer geciviliseerd', lacht Andriette. 'Ik merk trouwens dat mannen het duidelijk prettig vinden met vrouwen samen te werken. Het is een bijzondere ervaring om te zien hoe die evolutie verloopt.'

Kansen
'Ik zie heel veel kansen. Maar om kansen te zien of te scheppen, moet je wel de nodige ruimte in je hoofd vrijmaken. Je moet bovendien durven investeren in  nieuwe kansen. Wij hebben bijvoorbeeld erg snel besloten in België een tweede bedrijf te starten op een moment dat de crisis in volle hevigheid losbarstte. Mijn intuïtie vertelde me echter dat het een goede stap was. Dat is ook gebleken. Het is nu mijn ambitie om nog meer naar het buitenland te gaan, ons nog meer te profileren als technisch expert en een nog completere speler te worden. Groeien met behoud van onze kwaliteit. Wij hebben een mooi ambacht en dat willen we op een nog hoger niveau tillen.'

Imagoprobleem
'Jammer genoeg wordt het ambacht tegenwoordig maar weinig op waarde geschat, terwijl de behoefte aan gouden handen alleen maar toeneemt. Het MBO zou handenarbeid weer aantrekkelijk moeten maken; het ambacht moet weer sexy worden. Het MKB kampt volgens mij eveneens met een imagoprobleem. Universitaire opleidingen focussen onvoldoende op de uitdagingen en mogelijkheden in het MKB. Met als gevolg dat high potentials steevast weggekaapt worden door multinationals. Waar ze vervolgens op abstract niveau moeten werken. Terwijl het ondernemerschap zoveel uitdagender is! Als ik naar mezelf kijk, besef ik welke gigantische en brede ontwikkeling ik als ondernemer heb meegemaakt. Dat had ik in een ander bedrijf in zo’n korte tijd nooit kunnen realiseren.'

< Alle thema's