Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: Brabantse ondernemers succesvol laten zijn

De Kamer van Koophandel (KvK) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) bundelen hun krachten voor gezamenlijke ondersteuning voor Brabantse ondernemers die willen innoveren, internationaliseren en op zoek zijn naar financiering.


Uitgave: Nov-Dec 2014
Thema’s: MKB Ondernemen Financieel advies Innovatie

Piet van Staalduinen, lid Raad van bestuur van de KvK, en Jan Pelle, directeur van de BOM tekenden de samenwerkingsovereenkomst op 24 september in Eindhoven, tijdens de kick-off van het project Financieringspoort Brabant. Gezamenlijk zijn de twee organisaties beter in staat om ondernemers te ondersteunen en bij te dragen aan een heldere ondersteuningsstructuur. Bij de samenwerking gaat het onder meer om het bundelen en digitaal ontsluiten van informatie voor ondernemers via het Ondernemersplein en het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsverbanden van
ondernemers; de KvK vindt ondernemers en helpt ze in de voorbereiding op innovatieve samenwerking. De BOM neemt deze ondernemers mee in regionale en internationale clusterontwikkeling. Ook zullen de BOM en de KvK samenwerken in de
projecten Made in Brabant (Brabants Business Angel Netwerk) en Financieringspoort die zijn gericht op transparante en beter functionerende financieringsketens  voor het MKB in Noord Brabant. Daarnaast zullen ze samen (en met andere partners) uitvoering geven aan een strategische internationale samenwerkingsagenda, bijvoorbeeld voor China en Zuid-Duitsland. 

Niet exclusief
De samenwerking is niet exclusief. Beide partijen zoeken telkens de samenwerking met andere partners. Het project Financieringspoort Brabant is daar een voorbeeld van. Hierin werken de KvK, de BOM, REWIN en Brainport Development samen. Jan Pelle, algemeen directeur BOM: ‘De BOM heeft van de provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen om in te zetten op nieuwe technologische ontwikkelingen en Brabantse ondernemers succesvol te laten zijn. Deze samenwerking is daarin een goede ontwikkeling. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in Brabant een klimaat ontstaat waarin alle partijen vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid gaan samenwerken om economische groei te blijven realiseren.’

Complimenten
Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur): ‘Als provincie vinden we goede en effi ciënte ondersteuning van Brabantse MKB’ers van groot belang. Complimenten voor de samenwerkingsafspraken tussen KvK en BOM om de (1e en 2e lijns) dienstverlening aan het MKB nauw op elkaar aan te sluiten. We roepen andere organisaties op om ook mee te doen en samen het Brabantse MKB zo goed mogelijk van dienst te zijn.’ Piet van Staalduinen: ‘Het moet voor een ondernemer niet uitmaken bij wie hij aanklopt. Met deze samenwerking sluit onze landelijke ondersteuning naadloos aan bij de regio. En per thema of sector hebben de BOM en wij op maat samenwerking met anderen. Zo helpen wij ondernemers met ambitie te groeien.’

< Alle thema's