Ondernemen met Visie: Peter Taylor Parkins en Sander Martens

Dat Murdoch onlangs de tv-rechten van de Nederlandse eredivisie kocht, is veelzeggend. Geen enkele sport in Nederland kent immers zoveel exposure als het voetbal. Daarom is het, publicitair gezien, zo interessant voor de sponsoren.


Uitgave: Sept-Okt 2012
Thema’s: Sponsoring Sport en ontspanning

Ook al kunnen media en supporters zich wel eens opwinden over het grote ego of
het gebrek aan inzet van 'de jongens', het neemt niet weg dat voetbal, ook mondiaal gezien, de grootste, meest zichtbare en populairste sport is (en voorlopig ook wel blijft). Het terugverdieneffect voor sponsoren lijkt bijna vanzelfsprekend en al helemaal als de collectieve sponsorbelangen behartigd worden door een ambitieuze businessclub zoals die van FC Den Bosch. Peter Taylor Parkins en Sander Martens nemen samen belangeloos het  voorzitterschap van de nieuwe businessclub voor hun rekening.

Win-winsituatie
"Zolang voetbal zoveel mensen aan de buis houdt, zal het kunnen rekenen op de
interesse van het bedrijfsleven", stelt Peter. "Er zijn verschillende redenen voor bedrijven om aan sponsoring te doen. Sommige sponsoren (zoals Toshiba, shirtsponsor van FC Den Bosch) willen bijvoorbeeld landelijke exposure. Andere bedrijven streven naar meer bekendheid in de regio en een derde categorie participeert uit solidariteit, trots op de club of vanuit andere emoties. Wat de drijfveer echter ook moge zijn, feit is dat sponsoring een win-winsituatie voor alle betrokkenen inhoudt en daarbij hoeft men niet eens liefhebber van het spel te zijn. Dat voetbal week na week kan rekenen op de onderverdeelde aandacht van media en supporters, zorgt namelijk ook voor exposure van de sponsoren. Door een voetbalclub financieel te ondersteunen, faciliteren bedrijven met andere woorden niet alleen de club maar creëren ze ook economische perspectieven voor zichzelf. Daarnaast getuigt sponsoring van maatschappelijke betrokkenheid. Het betekent dat de ondernemer verder kijkt dan het eigen bedrijf. Door de belangen van de voetbalclub te ondersteunen, behartigt hij tevens het belang van de regio. Als het de club goed gaat, gaat het ook goed met de regio. Een sterke, slagvaardige en economisch gezonde regio werkt op zijn beurt door op het lokale ondernemersklimaat. Indirect investeert een sponsor dus altijd in zijn eigen bedrijf."

De stad en het voetbal
"FC Den Bosch draagt duidelijk bij aan de economische waarde van de stad. Als
je de club zou weghalen uit de stad, zou dat zeker financiële gevolgen hebben",
aldus Sander. Kijk maar naar wat er met Haarlem en Wageningen is gebeurd toen
het voetbal er wegtrok en de stad daardoor minder exposure kreeg. Wij willen het voetbal en de stad nog intenser bij elkaar betrekken. De twee activiteiten die wij sinds de start van onze businessclub (januari 2012) in de binnenstad organiseerden, hebben alvast aangetoond dat die verbintenis prima werkt. Aan het walking dinner in de Korte Putstraat namen meer dan 180 leden deel en op de carnavalsviering die we samen met de businessclubs van HC Den Bosch (hockey) en EiffelTowers (basketbal) op touw zetten, kwamen zo'n 300 ondernemers af."

Marktwerking
"De stille ambitie is om binnen drie jaar uit te groeien tot het beste zakelijk netwerk op niveau in 's-Hertogenbosch. Eigenlijk runnen wij een kleine onderneming onder de vlag van FC Den Bosch. Samen met de andere vijf bestuursleden willen we er alles aan doen om er een succes van te maken. Enerzijds ontlasten wij FC Den Bosch op commercieel vlak door in hun plaats een netwerkplatform voor de sponsoren te organiseren. Tegelijk willen wij echter voor die sponsoren een goede zakelijke omgeving creëren die hen een duidelijke meerwaarde biedt. Een omgeving die hen toegang geeft tot een fantastisch netwerk en waarin ze kunnen genieten van sport en andere leuke activiteiten." Of de prestaties van de voetbalploeg bepalend zijn voor de animo om te sponsoren? "Eigenlijk niet", antwoordt Peter. "FC Den Bosch heeft erg loyale sponsoren, ook als het sportief gezien wat minder goed gaat."

< Alle thema's