Vrouw in Business: Selena Geurts

‘Studie is een investering die altijd rendeert. Met een eigen bedrijf leer je elke dag en overal van. Als je dat beseft, besef je ook dat je een superbaan hebt’, vindt Selena Geurts.


Uitgave: Sept-Okt 2016
Thema’s: Familiebedrijf Zakelijke dienstverlening

Ze koos voor een bètapakket want na de middelbare school zou ze naar de HTS gaan. Maar de combinatie ‘techniek’ en ‘meisjes’ bleek voor sommigen een drempel te hoog. De school adviseerde Selena namelijk toch maar eerst de open dag van het ‘Hoger economisch en administratief onderwijs’ bij te wonen. Het bracht haar aan het twijfelen…
Heao is het echter niet geworden; het werd een jaartje Schoevers. Een jaar waarin ze essentiële dingen leerde als typen, bondig noteren en een fatsoenlijke brief schrijven. ‘Dingen waarvan je je hele leven profijt hebt.’ Maar de liefde voor de techniek liet zich niet wegbannen. Dus koos Selena alsnog voor ‘Economische Bedrijfstechniek’ aan
de HTS in Tilburg, gevolgd door ‘Techniek & Maatschappij’ aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Sneller dan verwacht
Na een stage bij Unilever stapte ze, in goed overleg met haar vader, in het familiebedrijf. ‘Het was de bedoeling dat ik een meerjarenplan met verschillende functies en taken zou doorlopen. Wegens gezondheidsredenen zag mijn vader zich echter genoodzaakt om rust te nemen, wat ervoor zorgde dat ik al na drie jaar, onverwacht snel, aan het hoofd van het bedrijf kwam te staan.’ ‘Nee, ik heb niet getwijfeld of ik het wel aankon’, beantwoordt ze de vraag. ‘Ik ben van het principe dat je de moed erin moet houden. Positief moet blijven en de situatie zo ombuigen dat het goed uitvalt. De kunst is om vervolgens je omgeving, je medewerkers, ervan te overtuigen dat de situatie ook kansen biedt. Door het vertrek van mijn vader moesten we immers noodgedwongen bepaalde zaken anders aanpakken.’ Los van het vorige vindt Selena overigens dat de zakenwereld vandaag de dag te veel geregeerd wordt door een praatcultuur. ‘Je kunt dingen ook doodpraten. Soms moet je het gewoon samen doén.’

Groter geheel
‘Kenmerkend voor een familiebedrijf is dat je te maken hebt met de verwevenheid van emotie en zakelijkheid’, aldus Selena. ‘Net als veel collega-ondernemers heb ik ook
afscheid moeten nemen van medewerkers die al jarenlang in dienst waren. Dat is niet makkelijk. En al helemaal niet als het gaat om iemand die jou nog als baby heeft gekend. Maar dat juist die persoon bij zijn afscheidsgesprek met een enorme bos bloemen kwam en aangaf dat ik de juiste beslissing had genomen, sterkte me in de overtuiging dat je altijd het grotere geheel voor ogen moet houden. Alles wat ik doe, is in het belang van het bedrijf. Tegelijk pleit ik ervoor niet alleen maar mét en ín je bedrijf bezig te zijn. Meer nog, als je deel uitmaakt van een gemeenschap en je hebt bepaalde kwaliteiten, vind ik het normaal dat je die kwaliteiten ook inzet voor anderen. Bovendien geeft het energie en inspiratie. En dat komt dan weer je eigen bedrijf ten goede.’ ‘Mijn sterke kanten? Blijkbaar liggen die in het besturen, dingen overzien.’ Over haar valkuilen moet ze even nadenken. ‘Ik moet ervoor waken niet met te veel dingen tegelijk bezig te zijn. Zeker in een familiebedrijf word je geregeld meegenomen in de waan van de dag. Het is goed om af en toe te focussen, wat langer stil te staan bij bepaalde zaken’, glimlacht ze.

Prikkelende uitdaging
Na meer dan twintig jaar is Selena nog steeds gefascineerd door de combinatie van mens en techniek. ‘Het vormt een permanente bron van prikkels,’ zegt ze. Enerzijds biedt techniek een oplossing voor veel maatschappelijke vraagstukken en problemen. Techniek staat synoniem voor innovatie. Maar uiteindelijk zorgt het menselijk vernuft voor ideeën die voor vooruitgang zorgen. Techniek staat met andere woorden niet op zichzelf. Dit samengaan van het harde technische aspect met het zachte humane, zorgt voor prachtige resultaten.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's