Blog Rob Boeyink: Digitale transformatie is de toekomst voor accountants!

Accountantskantoren hebben te maken met klanten die steeds meer eisen en die service op maat willen. Communicatie tussen klant en accountant moet vlot, efficiënt en snel gebeuren. Transparantie in de dienstverlening en dat allemaal tegen zo laag mogelijke kosten. De druk op accountantskantoren wordt daardoor steeds groter. Digitale transformatie is de toekomst! Hoe zorg je ervoor dat jouw mensen de juiste digital manier van denken en vaardigheden hebben?


Vr 8 Nov 2019

Daarnaast komen bestaande businessmodellen langzaam maar zeker meer onder druk te staan. Er komen nieuwe spelers op de markt met disruptieve diensten en producten. En de Big Four hebben de digitale accountant al geïntroduceerd. Deze nieuwe concurrenten maken gebruik van nieuwe technologieën zoals blockchain, Big data en Machine learning. Nieuwe businessmodellen zijn noodzakelijk voor accountantskantoren aan het worden. Digitale transformatie voor accountantskantoren is de toekomst en dus noodzakelijk.

Veel accountantskantoren weten dat ze moeten innoveren en digitaal moeten transformeren om toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden aan hun klanten en ketenpartners. Ze moeten effectiever en productiever gaan werken om ook op lange termijn de continuïteit van hun kantoor te kunnen waarborgen.

Het wel of niet slagen van een digitale transformatie bij een accountantskantoor begint natuurlijk bij de directie en/of partners. Zij moeten de overtuiging hebben van de noodzaak van een digitale transformatie van hun kantoor, maar moeten daarnaast ook een digitale visie of strategie hebben.

De uitdaging: Mensen aan boord krijgen
Het stapsgewijs digitaliseren en automatiseren van processen om als accountkantoor productiever en effectiever te gaan werken is nog een hele opgave, los van de implementatie. Hoe zorg je ervoor dat je jouw mensen actief aan boord krijgt én houdt bij deze digitaliseringsslag? Hoe zorg je er voor dat mensen participeren, maar ook hoe zorg je er voor dat het gewone proces ondertussen ook gewoon doorloopt? De digital manier van denken en vaardigheden van mensen is van doorslaggevende factor bij de digitale transformatie.

Waarom moet ik als mkb-bedrijf digitaal transformeren? Bekijk hier een video.

< Alle nieuwsberichten