BDO NextGen Masterclass

Speciaal voor de 'NextGen', de volgende generatie van potentiële opvolgers binnen familiebedrijven, organiseert BDO een NextGen Masterclass. In zes bijeenkomsten wordt door BDO-experts een aantal thema’s behandeld waarmee de volgende generatie te maken gaat krijgen in hun rollen als medewerker, directeur, eigenaar of familielid.

BDO

Doelen van dit programma zijn kennisoverdracht, bewustwording en het ontwikkelen van een netwerk van mede-opvolgers. Dit programma is nadrukkelijk niet alleen voor next gen-leden die op korte termijn de leiding overnemen. Het programma draagt ook bij aan kennis en inzicht in het familiebedrijf, zodat de next generation een onderbouwde keuze kan maken of ze een rol willen spelen binnen het familiebedrijf (als eigenaar, directeur of als medewerker).

Voor veel familiebedrijven is niets zo belangrijk als continuïteit op de lange termijn. Overdracht van bedrijven naar de volgende generatie is echter een complexe materie. Het gaat immers om de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap met – zeker voor de gemiddelde ondernemer – fiscale, juridische en financiële valkuilen. Voor familiebedrijven spelen daarnaast ook de spanningsvelden tussen familie- en bedrijfsbelangen een belangrijke rol in het proces. Het succes van zo’n proces is afhankelijk van een tijdige voorbereiding, een gestructureerde aanpak, duidelijkheid en voldoende aandacht voor de verschillende aspecten die voor de kwaliteit ervan bepalend zijn.

Het programma bestaat uit zes plenaire bijeenkomsten. BDO-experts dragen hun kennis over en behandelen op een interactieve manier cases. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:
- Kennismaking en kenmerken van familiebedrijven; inzicht in overlap tussen de systemen van familie en bedrijf en consequenties daarvan. Kennis van de verschillende elementen van bedrijfsopvolging, noodopvolging en de succesfactoren en valkuilen die zich daarbij voordoen. Nieuw bloed, nieuwe koers!
- Ondernemingsrecht en fiscaliteit; kennisdeling over juridische en fiscale aspecten van ondernemerschap. Begrip creëren van rechtsvormen, positie van aandeelhouders, zeggenschap en inzicht verwerven in (de eigen) juridische structuren, belangrijkste fiscale wetgeving.
- Bedrijfsoverdracht en financiering; deze module geeft kennis van begrippen als de jaarrekening, waardering van aandelen, financiering, rendement, kasstromen en dividend.
- Ondernemerschap en innovatie; deze module geeft inzicht in de verschillende aspecten van het strategisch besluitvormingsproces binnen bedrijven. Voor welke uitdagingen staat je bedrijf, waar wil je met je bedrijf naar toe en vooral hoe kom je daar? Thema’s als ondernemerschap en innovatie worden behandeld.
- Leiderschap; als potentiële ondernemer is het belangrijk dat je jezelf kent en bewust wordt van je eigen capaciteiten, drijfveren en valkuilen. Je leiderschap en je samenwerking met familie en de overdragende generatie worden immers belangrijk voor de toekomst van het familiebedrijf. Door het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst krijg je meer inzicht in jezelf en tips om mee aan de slag te gaan.
- Familiebijeenkomst; tijdens deze module neem je jouw familieleden (denk aan ouder(s), broer(s)/zus(sen), oom(s)/tante(s) en/of partner) mee en deel je wat je hebt geleerd en met welke vervolgacties je aan de slag gaat. Een alternatief is dat je deelt hoe je denkt dat het bedrijf er over vijf tot tien jaar uit moet zien en wat daar volgens jou voor moet gebeuren.

Datum en tijd
Startdatum: 3 maart,  gevolgd door 15 april, 12 mei, 17 juni, 7 juli en 16 september terugkomdag.

Kosten
De kosten bedragen 795 euro excl. btw p.p. Dit is inclusief het studiemateriaal en een warme maaltijd.

Locatie
Regio Eindhoven/Den Bosch/Tilburg/Maastricht

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.