Adagium: Ieder bedrijf een goed vervolg

Voor elke ondernemer komt er een moment dat hij zijn bedrijf gaat overdragen. Dat kan een overdracht zijn binnen de eigen familie, maar het kan ook zijn dat het bedrijf wordt overgenomen door een andere partij. Adagium, het bedrijf van Albert Dominicus en Han Galema, behartigt al bijna tien jaar succesvol de belangen van ondernemers die hun bedrijf willen overdragen of verkopen, of voor partijen die een bedrijf willen aankopen. Ter ere van het 10-jarig bestaan is er een boek verschenen over de bedrijfsopvolging bij Veghelse familiebedrijven.


Uitgave: Jan-Feb 2017
Thema’s: Overnames Vastgoed Verkoop & verhuur Verkooptechnieken

‘Onze kernactiviteit is de overdracht van familie- of gezinsbedrijven’, legt Albert Dominicus uit. ‘En juist over dat onderwerp heb ik altijd al een boek willen schrijven. Het gaat niet alleen over structuren of financiën. Het gaat bij familiebedrijven over continuïteit, emotie en loyaliteit. De focus ligt altijd op het voortbestaan van de onderneming. Deze onderwerpen zijn samengebracht in mijn boek getiteld ‘Ons Verhaal’. Dit boek, dat ik samen heb geschreven met Aranca Jansen van New Brand Activators/Drukkerij Bek, geeft precies aan wat er leeft binnen de 21 bedrijven die we geïnterviewd hebben.’ ‘Vertrouwelijkheid en respect voor elkaar hebben, zijn daarbij enorm belangrijk. Niet het juridische of het economische is de belangrijkste pijler in ons werk, maar het inlevingsvermogen van ons als adviseurs. Naast externe verkoop adviseert Adagium ook bij overdrachten binnen de familie.’

Echte betrokkenheid
Volgens Han Galema is het van cruciaal belang dat er een klik is tussen degenen die een bedrijf overdragen en opvolgers/kopers. ‘Er moet veel geregeld worden bij de aan- of verkoop van een bedrijf. Op sociaal-emotioneel gebied is de aan- of verkoop van een bedrijf een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk dat beide partijen er een goed gevoel bij hebben. Is dat gevoel er niet, dan komt een deal niet of beperkt tot stand. Uiteraard is de economische paragraaf belangrijk en hebben we daar alle kennis van.’

Continuiteit en loyaliteit
Een bedrijfsoverdracht naar een externe partij (het verkoopproces op zich) neemt gemiddeld zo’n negen maanden in beslag, vertelt Albert. ‘Wij steken veel tijd in de voorbereidingen. Daarbij bespreken we geruime tijd de positie van de ondernemer bij de koop of verkoop en kijken we ook mee op inhoudelijke punten. Een belangrijk punt bij de overdracht is het verdienmodel van het bedrijf. Kan een bedrijf na de overname zelfstandig in de markt blijven bestaan? Dat is bepalend voor de prijs van een bedrijf. Naast het belang van de ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen, vinden wij de continuïteit van een bedrijf het allerbelangrijkste. Onze slogan is niet voor niets: ‘Ieder bedrijf een goed vervolg’. Adviseurs moeten zich realiseren dat het belang van klanten en personeel zwaar meeweegt. Bij familiebedrijven draait het echt om continuïteit en loyaliteit. Ondernemers willen zaken goed regelen, voor zichzelf maar zeker ook voor hun omgeving.’

Opvolgingsproblematiek
Een interne overname kan soms sneller verlopen, maar brengt vaak andere problematiek met zich mee. Zo is er vaak twijfel of er een juiste keuze wordt gemaakt. Han: ‘Het inschatten van de capaciteiten en competenties van de eigen kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Daarom schakelt men vaak een extern bureau in om te toetsen of en wie er van het nageslacht geschikt is om het bedrijf over te nemen. Van daaruit gaan we op zoek naar oplossingen. Wellicht is er bijscholing nodig, kunnen kinderen gezamenlijk het stokje overnemen of moeten enkele familieleden worden uitgekocht.’ Vaak is er na afronding van de deal nog een rol weggelegd voor de senior ondernemer. Albert: ‘Dikwijls blijft hij nog bij de onderneming betrokken, aangezien hij over veel kennis beschikt die moet worden overgedragen. Ook dat vraagt het nodige van de ondernemer. Het loslaten is een niet te onderschatten emotioneel proces.’

Ons boek
In het boek ‘Ons Verhaal’ dat op 22 november is verschenen vertellen 21 Veghelse ondernemers over hun eigen ervaring. Persoonlijke verhalen over hoe zij zelf hun overdracht hebben ervaren. Wat was de rol van de vorige dga (dikwijls hun vader), wat was de rol van andere familieleden. Albert Dominicus: ‘Uit de groeiende belangstelling voor het boek merken wij dat het thema bedrijfsoverdracht leeft bij veel ondernemers. Wij maken daarbij duidelijk een onderscheid tussen de ondernemer en zijn onderneming. Het geeft ons een goed gevoel als alle partijen drie, vier jaar na de overdracht nog allemaal gelukkig zijn. Dat betekent dat wij ons werk goed gedaan hebben.’

Fotografie: Margot van Kleef

< Alle thema's